Vestit de Núvia
 
     
 
 
 
 
 

Material: Marbre de Carrara

Pedestal de Basalt

Dimensions: 60 x40 x 30 cm.